Algemene Voorwaarden Feestjes

8. Feestjes

8.1  kilometervergoeding en reiskostenvergoeding

Voor feestjes buiten Haarlem of met een reistijd verder dan 10 minuten wordt er een km-vergoeding gerekend van 0,19 cent p/km. Bij feestjes met een reistijd van 15 minuten of meer wordt er tevens een reiskostenvergoeding van €20 per uur gerekend. De feestjes worden gegeven binnen een straal van max 30 min. vanaf Haarlem. Is het feestje verder weg? Kijk dan naar één van de partyboxen voor thuis. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend in de factuur.

8.2 Accepteren offerte

Bij het accepteren van de offerte dient de klant, bij annulering tot 48 uur van tevoren, 50% van het factuurbedrag te voldoen zoals er op dat moment op de factuur staat. Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren, 100% van het factuurbedrag.

8.3 Aantallen wijzigen

Wijzigingen in aantallen kunnen aangepast worden tot 48 uur van tevoren. Hierna geldt het aantal deelnemers zoals vermeld op de factuur voor het feestje+ eventuele gekozen opties, ook als niet alle deelnemers daadwerkelijk op het feestje aanwezig zijn.

8.4 Betaling feestje

De betaling van het feestje moet minimaal 48 uur voorafgaand aan het betreffende feestje op de rekening van Beautique Monique overgemaakt zijn. De uiterste betaaldatum staat vermeldt op de factuur. Het rekeningnummer van Beautique Monique is NL26KNAB0404438997. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

10.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.