Algemene Voorwaarden

Aankopen

1. Aanvaarding

Deze voorwaarden gelden als er een bestelling geplaatst wordt bij Beautique Monique of bij machtiging van Beautique Monique tot het afschrijving van het bestelbedrag van uw bankrekening. Ze zijn zowel voor als na een bestelling in te zien op de website.

2. Service en bereikbaarheid

2.1 Bereikbaarheid

Beautique Monique is per email bereikbaar via info@beautique-monique.nl. Bellen kan op 06-41059457 tijdens openingstijden van de salon. Een berichtje sturen kan ook altijd.

2.2 Levering

Het streven is het pakket zo snel mogelijk te versturen. Na bestelling wordt het pakket binnen maximaal 5-7 werkdagen geleverd.

3. Uw rechten als klant

3.1  Bestellingen annuleren

U mag u altijd bedenken na aankoop van een beautybox of producten en uw bestelling annuleren. Dit kan binnen 14 dagen. Indien u een zending retour wilt sturen, zijn de portokosten voor u. Let wel op dat beautyboxen en producten  alleen retour genomen worden als deze ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag

3.2 Problemen bij levering

We doen natuurlijk ons uiterste best om alles volgens verwachting te laten verlopen. Doet zich een probleem voor, kijken we samen naar een geschikte oplossing. Neem z.s.m. contact op als zich een probleem voordoet.

3.3 Terugstorting

Heb u een beautybox of producten binnen 14 dagen teruggestuurd volgens de bij 3.1 genoemde voorwaarden, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen na bevestiging van ontvangst van de retourzending teruggestort op uw rekening.

4. Ons aanbod

4.1 Geldigheid

Aanbiedingen van tijdelijke aard, worden altijd als dusdanig aangemerkt.

4.2 Omschrijving

Beautique Monique streeft naar omschrijvingen en afbeeldingen die een zo goed mogelijk beeld geven van het aangekochte, fouten altijd voorbehouden. De prijzen op de website zijn inclusief BTW. Eventuele kosten voor levering, worden apart genoemd. U kunt terugvinden hoe Beautique Monique te bereiken is, hoe u kunt bestellen en betalen en hoe u kunt annuleren.

5. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Beautique Monique neemt uw gegevens op in het bestand. Daarmee wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes en aanbiedingen van Beautique Monique.  Hier worden de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens toegepast. Gegevens worden NOOIT aan andere partijen doorgegeven. Wilt u niet meer op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich ten alle tijden afmelden via de link die u terug vinden onderaan een mail.

6. Garantie

De inhoud van de producten bevat wat er op de verpakking staat, batchfouten daargelaten. De garantietermijn is net zo lang als de houdbaarheidsdatum op de verpakking en komt overeen met de garantie die Beautique Monique van de leveranciers krijgt.

7. Aansprakelijkheid

Beautique Monique is retailer van Loveli en Webecos en verlegt de eventuele productaansprakelijkheid naar deze leveranciers. Deze productaansprakelijkheid van de leveranciers is beperkt tot het bedrag dat hun schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert. De aansprakelijkheid van Beautique Monique (anders dan productaansprakelijkheid) is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het product. Beautique Monique is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

8. Feestjes

8.1  kilometervergoeding en reiskostenvergoeding

Voor feestjes buiten Haarlem wordt er een km-vergoeding gerekend van 0,19 cent p/km en een reiskostenvergoeding van €15 per uur. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend in de factuur.

8.2 Accepteren offerte

Bij het accepteren van de offerte dient de klant, bij annulering tot 48 uur van tevoren, 50% van het factuurbedrag te voldoen zoals er op dat moment op de factuur staat. Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren, 100% van het factuurbedrag.

8.3 Aantallen wijzigen

Wijzigingen in aantallen kunnen aangepast worden tot 48 uur van tevoren. Hierna geldt het aantal deelnemers zoals vermeld op de factuur voor het feestje+ eventuele gekozen opties, ook als niet alle deelnemers daadwerkelijk op het feestje aanwezig zijn.

8.4 Betaling feestje

De betaling van het feestje moet minimaal 48 uur voorafgaand aan het betreffende feestje op de rekening van Beautique Monique overgemaakt zijn. De uiterste betaaldatum staat vermeldt op de factuur. Het rekeningnummer van Beautique Monique is NL26KNAB0404438997. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

9. Videotrainingen

9.1  Bestelling videotraining annuleren

Voor de aankoop van videotrainingen geldt dat de aankoop geannuleerd kan worden indien er nog geen videotrainingslink naar de klant verstuurd is. Indien dit wel het geval is, kan er geen restitutie plaatsvinden.

9.2 Aansprakelijkheid

De trainingen moeten gezien worden als informatief. Beautique Monique is niet verantwoordelijk voor letsel of andere schade voorvloeiend uit het volgen van de videotrainingen.

10. Algemeen

10.1 Beautique Monique

Beautique Monique is een geregistreerd handelsmerk van Tijd voor Marketing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder het nummer 34325718. Het BTW nummer is NL192926780B01.

10.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.